Menu
Your Cart

Terms & Conditions

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR BRUG AF LUKSUS SMØRREBRØD HJEMMESIDE


Denne hjemmeside stilles til rådighed af LUKSUS SMØRREBRØD. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål bedes du venligst skrive til os på info@luksussmorrebrod.dk eller ved at henvende dig til en af vores afdelinger. 

Du er velkommen til at benytte dig af info@luksussmorrebrod.dk ("hjemmesiden") på de betingelser, der er beskrevet nedenfor.

Betingelser for brug

Disse betingelser for brug - "betingelserne" - som ændres fra tid til anden af LUKSUS SMØRREBRØD - gælder for enhver brug, du gør af denne hjemmeside. Du bedes læse betingelserne omhyggeligt igennem. Betingelserne vedrører dine rettigheder og forpligtelser ved brug af hjemmesiden og omfatter bl.a. vigtige ansvarsfraskrivelser. Hvis du ikke er enig i betingelserne, beder vi dig om ikke at benytte hjemmesiden

Indhold

LUKSUS SMØRREBRØD bestræber sig på at sikre, at hjemmesidens indhold til enhver tid er korrekt og ajourført. LUKSUS SMØRREBRØD har mulighed for at ændre indholdet af hjemmesiden, herunder fjerne dele af indholdet, efter eget skøn og uden forudgående varsel. LUKSUS SMØRREBRØD garanterer ikke for, at de oplysninger, som fremgår af hjemmesiden, er korrekte eller fyldestgørende.

Ansvarsbegrænsning

Indholdet af denne hjemmeside og al materiale på hjemmesiden stilles til rådighed som beset og uden nogen form for hverken stiltiende eller udtrykkelig garantier, herunder bl.a. for, at produkter og andet materiale fra hjemmesiden er egnet til et bestemt formål eller ikke udgør en krænkelse af tredjemands rettigheder. LUKSUS SMØRREBRØD fraskriver sig udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar for skader, herunder såvel person- som tingskade, som opstår ved brug af hjemmesiden eller produkter og/materialer, der er beskrevet på hjemmesiden.

Oplysninger på hjemmesiden, som vedrører det ernæringsmæssige indhold eller helbredsmæssige forhold i relation til produkterne eller som vedrører andre lægevidenskabelige områder skal betragtes som helt generelle oplysninger, som ikke kan erstatte lægefaglig rådgivning. Du opfordres til at drøfte konkrete spørgsmål med din egen læge. Såfremt du vælger at stole på oplysninger fra hjemmesiden, sker dette på dit eget ansvar, og LUKSUS SMØRREBRØD kan ikke gøres ansvarlig for tab eller skader, herunder personskader, som følge heraf.

Kundens brug af LUKSUS SMØRREBRØD's ydelser sker i enhver henseende på kundens eget ansvar og risiko. 

LUKSUS SMØRREBRØD bestræber sig på at sikre, at hjemmesiden fungerer tilfredsstillende til enhver tid, men LUKSUS SMØRREBRØD kan ikke garantere, at forbindelsen til denne hjemmeside ikke vil blive afbrudt, at den vil være sikker og uden fejl, og at disse vil blive rettet, eller at der ikke vil kunne findes vira eller andre fejl på serveren.

Bestilling

Bestiller du online eller via vores hjemmeside, vil du altid udover din faktura, modtage en skriftlig bekræftelse på din bestilling. Det er din endelige bekræftelse på bestillingen og dermed din sikkerhed for at din bestilling er registreret korrekt i vores system.

Modtager du ikke en skriftlig bekræftelse bedes du venligst kontakte os, og sikre dig din bestilling er registreret.

Vi vil opfordre til, at du dagen før arrangementet taget telefonisk kontakt til vores Kundeservice på tlf: 71 99 50 20, og sikre dig din bestilling er registreret i vores system.

Det er menneskeligt at fejle, og vi ønsker at forebygge, der opstår nogle former for fejl. Derfor opfordre vi til, at vi i fællesskab forebygger, der opstår eventuelle fejl. Ved et fælles samarbejde, kan vi sammen forbygge de mennskelige fejl, der kan opstå.


Afbestilling


Ved afbestilling bedes du venligst ringe straks til os.

Din ordre annulleres IKKE automatisk ved manglende indbetaling – ved problemer med betaling ved overførsel eller lignende kontakt os venligst og vi finder en løsning.

Fortrydelsesret

Venligst bemærk, at du ved afgivning af bestilling, og bestillingen er godkendt af restauranten, ikke kan annullere bestillingen, og du er ikke berettiget til tilbagebetaling i henhold til fortrydelsesret.

Derfor gælder fortrydelsesret på 14 kalenderdage fra kontraktens indgåelse, i henhold til dansk forbrugeraftalelov ikke, når du bestiller ydelser og produkter fra luksussmorrebrod.dk, da der er tale om køb af madvarer.

Nyhedsbrev

Ved at give samtykke til at modtage nyhedsbreve og beskeder om nye tilbud accepterer du at modtage nyhedsbreve via e-mail og SMS fra Luksus Smørrebrød og deres samarbejdspartnere.

Hvis du senere fortryder og ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve via e-mail, kan du blot klikke på "unsubscribe/afmeld" i bunden af nyhedsbrevet.

Reklamation

Hvis vi ikke lever op til forventningerne.

Vi gør altid vores bedste for at være med til at skabe gode forudsætninger for en rigtig god begivenhed, uanset hvad den handler om. Skulle der imidlertid være reklamation, eller noget der ikke helt var, som det skulle være, hører vi gerne fra dig - og gerne hurtigst muligt. Vi vil nemlig gerne rette op på vores fejl med det samme.

- Gennemgå altid din bestiling ved levering/afhentning, så du er sikker på, der ikke er fejl eller mangler. Undersøg om det stemmer overens med din ordrebekræftelse /fakturaen

- I tilfælde af en reklamation, vil vi gerne høre fra dig med det samme, du kan rette henvendelse til os pr. telefon eller senest 24 timer efter levering /afhentning af din bestilling. Dette skal ske pr. mail

- Vi vil altid tage en konstruktiv tilbagemelding ang. reklamation til efterretning - alle kan lærer af sine fejl

- I tilfælde af en berettiget reklamation, vil vi tilbyde dig en kompensation i form at et "tilgodebevis" til en evt. kommende leverance eller et beløb efter aftale


Anmeldelse og Feedback på Sociale Medier

Vi værdsætter vores kunders tilbagemeldinger og stræber efter at levere en førsteklasses service. I tilfælde af utilfredshed opfordrer vi vores kunder til først at kontakte vores kundeservice med en begrundelse for utilfredshed. Dette giver os mulighed for at samarbejde om at finde en passende løsning, hvilket bidrager til vores kontinuerlige forbedring af kvaliteten og serviceniveauet.

I tilfælde af, at en kunde vælger at skrive en anmeldelse på sociale medier før kontakten med vores kundeservice, kræver vi en detaljeret uddybning af utilfredsheden, herunder billededokumentation, der skal sendes til os via e-mail inden for 48 timer efter produktmodtagelse.

Hvis en negativ anmeldelse offentliggøres mere end 48 timer efter modtagelsen af produktet uden tilstrækkelig begrundelse og billededokumentation for utilfredshed, vil vi forsøge at kontakte kunden via e-mail eller telefon, hvis muligt. Vi opfordrer kunden til at fjerne anmeldelsen inden for 48 timer. Hvis anmeldelsen forbliver offentlig, forbeholder vi os retten til at kræve en erstatning på 75.000,00 for en udokumenteret anmeldelse samt en daglig erstatning på 5.000,00, indtil anmeldelsen fjernes, gennem vores advokater.

Denne betingelse er udformet med henblik på at sikre, at vi kan håndtere eventuelle problemer direkte og retfærdigt samt opretholde vores standard for service og produktkvalitet.


Immaterielle rettigheder

Hjemmesiden og dens indhold er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder tilhørende LUKSUS SMØRREBRØD. Enhver form for ændring, kopiering, reproduktion, videredistribution, offentliggørelse, kommerciel udnyttelse m.v. af hjemmesidens indhold er en krænkelse af LUKSUS SMØRREBRØD rettigheder, medmindre der er indhentet en skriftlig tilladelse fra LUKSUS SMØRREBRØD.

Alle varemærker,tekster samt logoer på hjemmesiden tilhører LUKSUS SMØRREBRØD.

Såfremt du ønsker tilladelse til at benytte et af varemærkerne eller andet materiale på hjemmesiden, bedes du kontakte marketingafdelingen på adressen info@luksussmorrebrod.dk

Oplysninger på hjemmesiden, som vedrører det ernæringsmæssige indhold eller helbredsmæssige forhold i relation til produkterne eller som vedrører andre lægevidenskabelige områder skal betragtes som helt generelle oplysninger, som ikke kan erstatte lægefaglig rådgivning. Du opfordres til at drøfte konkrete spørgsmål med din egen læge. Såfremt du vælger at stole på oplysninger fra hjemmesiden, sker dette på dit eget ansvar, og LUKSUS SMØRREBRØD kan ikke gøres ansvarlig for tab eller skader, herunder personskader, som følge heraf.

LUKSUS SMØRREBRØD bestræber sig på at sikre, at hjemmesiden fungerer tilfredsstillende til enhver tid, men LUKSUS SMØRREBRØD kan ikke garantere, at forbindelsen til denne hjemmeside ikke vil blive afbrudt, at den vil være sikker og uden fejl, og at disse vil blive rettet, eller at der ikke vil kunne findes vira eller andre fejl på serveren.

Vi benytter cookies på hjemmesiden. En cookie er en simpel lille tekst fil, som der bliver lagret i din browser. Cookies gør interaktionen mellem brugeren og websiden hurtigere og nemmere. Læs mere om cookies på https://luksussmorrebrod.dk/cookie